Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu v internetovém obchodě www.botyharo.czwww.prodejobuviharo.cz.

Provozovatelem internetového obchodu je:

Robert Hanyk
Pěčín 53, 517 57 Pěčín, Česká republika
e-mail: hanyk@ttnet.cz
IČO: 65202121
DIČ: CZ 7407133404
Bankovní spojení: 19-1384220217/0100 KB

Provozovatel je plátcem DPH.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu zvoleným způsobem dohodnutou cenu.

2. Objednávka zboží

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízených a prodávaných produktů. Sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná a odeslaná objednávka zákazníka (kupujícího).

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a provozovatelem webových stránek www.botyharo.czwww.prodejobuviharo.cz, kterým je Robert Hanyk, Pěčín 53, 517 57 Pěčín, IČO:65202121, DIČ: CZ 7407133404, č.účtu. 19-1384220217/0100 KB. Živnostenský list vydán Městským úřadem v Rokytnici v O.h. pod ev.č.360705-3889-01 dne 17.6.2002.

Tato firma je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.
Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu na www.botyharo.czwww.prodejobuviharo.cz jsou závazné a nevyžadují žádná další potvrzení. Kupující obdrží pouze automatickou konfirmaci své objednávky na jeho uvedený e-mail. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou uzavření elektronické objednávky je vyplnění veškerých potřebných údajů dle objednávkového formuláře. Tímto kupující souhlasí s obsahem objednávky a poskytnutím osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a realizaci kupní smlouvy. Místem dodání zboží je adresa, jež kupující uvedl v objednávce. Vlastnické právo k danému zboží nabývá kupující ve chvíli, kdy zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

3. Dodací podmínky

Veškeré zboží, expedujeme zákazníkovi do 2 dnů od přijetí objednávky, a to v případě platby na dobírku. v případě platby předem je zboží expedováno zákazníkovi též do 2dnů od přijetí platby na účet prodávajícího.

V našem e-shopu nabízíme pouze produkty, které jsou aktuálně skladem. Ve výjimečných případech,kdy dojde k vyprodání zboží Vás budeme obratem informovat o nejbližším možném termínu dodání . Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím České pošty na adresu objednatele. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní daňový doklad.

 • Pokud hodnota objednávky přesahuje 700,- Kč není poštovné a balné účtováno. Poštovné a balné ve výši 150,- Kč je účtováno pouze v případě objednávky v hodnotě nižší než 700,- Kč a zákazníkovi je o tuto částku navýšena celková cena objednávky.

4. Platební podmínky

Veškeré ceny jsou uvedeny v aktuální nabídce na www.botyharo.cz a prodejobuviharo.cz a prodávající si vyhrazuje nárok na jejich změnu. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Všechny ceny uvedené v e-shopu na www.botyharo.czwww.prodejobuviharo.cz jsou včetně DPH.

Kupující má možnost zvolit mezi těmito způsoby platby za zboží

 • 1. hotově při osobním převzetí od dopravce /dobírka/ - nejběžněji používaná platební metoda. České poště uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.
 • 2. elektronicky - převodem na bankovní účet prodávajícího - platbu předem můžete uskutečnit bankovním převodem na náš účet č. 19-1384220217/0100 KB. Po obdržení Vaší platby na náš účet Vám bude zboží expedováno do 2 pracovních dní.

Platba objednaného zboží se realizuje způsobem, který si kupující vybral při potvrzení, resp. odeslání objednávky.

5. Výměna nebo vrácení zboží

V případě, že objednané zboží nevyhovuje, má kupující právo ho podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 bez udání důvodu vyměnit za jiné nebo vrátit.

Podmínky pro výměnu nebo vrácení zboží jsou následující:

 • Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 14ti dnů (určující je datum odeslání) od převzetí zásilky (e-mailem na adresu hanyk@ttnet.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 281 101
 • Zákazník musí odeslat vracené zboží doporučeně (ne dobírkou) na níže uvedenou adresu a to nejpozději do 14ti dnů od jeho obdržení: Robert Hanyk, Pěčín 53, 517 57 Pěčín
 • Zboží nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či znečistění a musí být zasíláno v originálním (původním) obalu, se všemi etiketami od výrobce a s kopií dokladu o koupi zboží (faktura) v internetovém obchodě.

Jakmile bude zboží doručeno a veškeré výše zmiňované podmínky budou náležitě splněny, prodávající provede jeho výměnu nebo vrácení peněz.

Vrácení peněz zákazníkovi probíhá do 10 dnů formou převodu na jeho bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu v případě vrácení či reklamace zboží.

Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil v souvislosti s reklamací a dodáním zboží přepravcem zpět na sklad prodávajícího.

6. Záruka na zboží

Reklamace a záruka zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční lhůta na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím e-shopu na www.moosbacher.cz je zákonem stanovena na dobu 24 měsíců od data dodání zakoupeného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží, které vzniklo během přepravy
 • poškození zboží, které vzniklo v důsledku jeho opotřebení
 • poškození zboží, které vzniklo v důsledku nesprávného použití
 • neschopnost zákazníka doložit původ zboží daňovým dokladem

7. Reklamace zboží

Reklamace musí být vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se obě strany nedohodly jinak. Oprávněné reklamace kupujícího mohou být vyřešeny následujícími způsoby:

 • výměnou výrobku za bezvadný
 • bezplatnou opravou
 • vrácení kupní ceny produktu

8. Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.botyharo.czwww.prodejobuviharo.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím internetového obchodu na www.botyharo.czwww.prodejobuviharo.cz jsou důvěrné a nebudou předána žádnému dalšímu subjektu. Tato osobní data slouží pouze k samotné komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

V případě žádosti ze strany zákazníka mohou být jeho osobní údaje z databáze odstraněny.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2012

Děkujeme za důvěru

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o serióznosti a korektnosti našeho internetového obchodu.
V případě jakýchkoli Vašich dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte. Naším cílem je neustálé zkvalitňování služeb pro Vás.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně